۰
محصولات
نام کالا کد کالا واحد شمارش سایز متراژ وزن(کیلوگرم) گرید وزن قیمت
OXIDE

اکسید آهن

کیلوگرم --- --- --- --- ---

۶۵۰ تومان

N8S

نبشی 8

--- 8 6 متر 53 --- ---
N6S

نبشی 6

--- 6 6 متر 28 --- ---
N5S

نبشی 5

--- 5 6 متر 15 --- ---
M8A206

میلگرد 8 6متری

--- 8 6 متر 2.4 A2 ---

اکسید آهن

واحد واحد شمارش : کیلوگرم

۶۵۰ تومان

جزئیات کالا

نبشی 8

مشخصات فنی سایز : 8 - متراژ : 6 متر - وزن(کیلوگرم) : 53

جزئیات کالا

نبشی 6

مشخصات فنی سایز : 6 - متراژ : 6 متر - وزن(کیلوگرم) : 28

جزئیات کالا

نبشی 5

مشخصات فنی سایز : 5 - متراژ : 6 متر - وزن(کیلوگرم) : 15

جزئیات کالا

میلگرد 8 6متری

مشخصات فنی سایز : 8 - گرید : A2 - متراژ : 6 متر - وزن(کیلوگرم) : 2.4 کیلوگرم

جزئیات کالا

میلگرد 8 12متری

مشخصات فنی سایز : 8 - گرید : A2 - متراژ : 12 متر - وزن(کیلوگرم) : 4.7 کیلوگرم

جزئیات کالا

نبشی 3

مشخصات فنی سایز : 3 - متراژ : 6 متر - وزن(کیلوگرم) : 6.5

جزئیات کالا

نبشی 4

مشخصات فنی سایز : 4 - متراژ : 6 متر - وزن(کیلوگرم) : 11

جزئیات کالا